Panorama Utrecht

Deze foto is in 1971 genomen vanuit de RailRoadbar op de hoogste verdieping van het Holiday Inn hotel. Het hotel was recent in 1970 geopend

We kijken in noord-oostelijke richting naar de stad. Met op de voorgrond de Leidseveertunnel onder het spoorweg emplacement, uitkomend op het Leidseveer. De oude bebouwing aan het Leidseveer staat nog overeind, maar werd in 1973 gesloopt voor de betonnen kantoorblokken, welke van het Leidseveer vanaf dan, tot op de dag van vandaag, een zielloos geheel maakten.
Even verderop, links op de foto, is de in 1970 gereedgekomen Daalsetunnel te zien. Het tracé onder de Daalsetunnel komt uit op de kruising met de Amsterdamse straatweg en rechtdoor de Weerdsingel Westzijde. Daar achter ligt de wijk Pijlsweerd en er tegenover is het Paardenveld en Wijk C.  Het is op de foto niet te zien, maar er kabbelde toen nog water in de Stadsbuitengracht. Langs de Weerdsingel lag op het gedempte deel van de singel jarenlang een parkeerplaats. In 2001 werd de singel hier weer open gegraven en stroomt er weer water. In 2016 werd ook het deel tot aan Tivoli/Vredenburg weer water.

Achter de Weerdsingel staat de katholieke Monicakerk nog overeind. De kerk werd in 1977 gesloopt. Op de achtergrond zien we de contouren van de hoogbouw van de wijk Overvecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll Up